KOSGEB imalat sanayinde KOBİ’lerin desteklenmesi için “KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi proje teklif çağrısı başvuruya açılmıştır.

Proje Teklif Çağrısının Hedef Kitlesi;

  • Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),
  • Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri, başvurabilecektir.

SELÇUK  İÇİN MATRİSTE YER ALAN BAŞVURU YAPILABİLECEK NACE KODLARI;

  • Gıda Ürünlerinin imalatı (NACE KODU: 10)
  • Giyim eşyalarının imaları (NACE KODU:14)
  • Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (NACE KODU: 20)
  • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı (NACE KODU: 21)
  • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı (NACE KODU:26)
  • Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (NACE KODU: 28)
  • Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı (NACE KODU:30.3)
  • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler (NACE KODU: 62)

KOBİ’ler “Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir.

Strateji 1 : Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
Strateji 2 : Ürün kalitesini ve/veya katma değerini arttırma
Strateji 3 : Ölçüm – Analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4 : Pazarlama etkinliği geliştirme
Strateji 5 : İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6 : (Yazılım İşletmeleri için Zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/MRP, CAD/CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test/belgelendirme ya da yeni yazılım oyun geliştirme

 Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. KOBİGEL Projesi Çağrısı başlamış olup, son başvuru tarihi 22 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir.

Proje Teklif Çağrısı metnine ulaşmak için tıklayınız

Detaylı bilgi için ; 892 70 10