Ticaret Odası meslek komiteleri Mart ayı ortak komite toplantısında bir araya geldi. İlk olarak İstihdam seferberliği ile ilgili sunumun yapıldığı toplantıda Başkan Koray Yolcu ve Genel Sekreter Filiz Acargil açılan istihdam teşviklerini ve avantajlarını anlattı. Altı aylık faaliyet raporunun sunumundan sonra meslek komiteleri toplantısına geçildi.

     Kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda yerel yönetim seçimlerinden sonraki süreç ve yeni seçilecek belediye başkanı ve yönetimiyle kentin gelişmesi noktasında ortak projeler geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

     Efes Meslek Yüksekokuluyla Ticaret Odasının özellikle son dönemde sıkça bir araya gelindiğini söyleyen Başkan Koray Yolcu Selçuk’un sosyal ve ekonomik sorunlarıyla bunlara dair  çözüm önerileri konusunda ortak akılla reçeteler geliştirildiğini ve seçimlerden sonra Nisan ayında yeni belediye başkanı ve ekibiyle genişletilmiş bir toplantı planladıklarını kaydetti. Komite üyelerinden bu toplantıya aktif bir şekilde katılmalarını rica eden Başkan Yolcu, biz Oda olarak üniversitemiz, diğer meslek kuruluşları ve STK’lar, belediyemiz ve kaymakamımızla kentimiz için projeler ortaya koymaya her zaman hazırız” dedi.