Belge Hizmetleri

KAPASİTE RAPORU

 1. Dilekçe
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ve fotokopisi
 3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi asılları ve fotokopileri
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları
 5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi ve makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değeri 
 6. Kiralık olan makina teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza beyannamesi
 7. Vergi Levhası fotokopisi, Sanayi sicil - marka tescil belge fotokopileri (varsa), ve kalite belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri
 8. Maden ocaklarında Maden Ruhsatı aslı ve fotokopisi
 9. Son 2 yıla ait fiili üretim ve fiili tüketim miktarlarını gösteren muhasebe kayıtları (gerekli durumlarda istenir)
 10. Fabrikasyon Yemek Üreticileri için Taahhütname 
 11. Tarifesine Göre Oda ve TOBB Ödeme Makbuzları

Notlar ;

 1. YMM veya Mali Müşavir onaylı makina teçhizat listesi formunda “firma ünvanı” ve “makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değerinin” doldurulması gerekmektedir.
 2. Kayıtlarda olmayan makina ve teçhizat dikkate alınmaz, proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 3. Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
 4. Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

Ücret

Açıklama

Ödenecek Yer

Ücret

Oda Onay Ücreti

Oda Veznesine

400 TL

TOBB Onay Ücreti

TOBB Banka Hesabına

575,00 TL

Eksper Ücreti

Oda Veznesine

350,00 TL

Gerekli Formlar

Form Adı

Kapasite Talep Formu.xlsx

Makina ve Techizat Listesi .xlsx

 

KAPASİTE EKSPERTİZ RAPORU

 1. Dilekçe
 2. Ekspertiz raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
 3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi (imza sirkülerleriyle birlikte) asılları ve fotokopileri.
 4. Son 2 aylık SGK Bildirgeleri 
 5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi (Form Sitemizde Mevcuttur)
 6. Sorumlu Teknik Müdür Sözleşme Fotokopisi (varsa)
 7. Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi

Notlar ;

 1. Ekspertiz raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
 2. Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

Ücret

Açıklama

Ödenecek Yer

Ücret

Oda Onay Ücreti

Oda Veznesine

300 TL

Eksper Ücreti

Oda Veznesine

350,00 TL

Gerekli Formlar

Form Adı

Kapasite Ekspertiz Talep Formu.xlsx