Belge Hizmetleri

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;

 

MERSİS numarası, Ticaret unvanı. , Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanlar. gösterir belgedir.

 •  
 • Dilekçe ile talep edilir.
 • Harca tabidir.
 • Müracaat Yeri STO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil ve ilzam şeklini gösterir belgedir.

 

1-2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;

Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, “Tapuya verilmek üzere yetki belgesi talep ediyorum" ifadesinin bulunması yeterlidir.

 

Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılacak işlemin; KOOPERATİFLERDE: Genel kurul toplantı tutanağında geçiyor olması gerekmektedir.

 

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 35/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;

Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” ifadesinin bulunması yeterlidir.

 •  
 • Dilekçe ile talep edilir.
 • Harca tabidir.
 • Müracaat yeri STO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)
 1. Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nde kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a, b bendlerine ilişkin düzenlenen belgedir.
 2.  
 3. Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girip, ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a, b bendlerine ilişkin düzenlenen tarihli teyid yazısıdır.
 •  
 • Dilekçe ile talep edilir.
 • İhaleye davet mektubu fotokopisi eklenir. (İhale belgesi tarihli teyit yazısı için)
 • Harca tabidir.
 • Müracaat yeri STO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine Göre Şube Açılması İçin Düzenlenen Belge;

 

Merkezi Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde tescilli olan firmaların Müdürlüğümüz faaliyet alanı dışında şube açmak üzere hazırlanan belgedir.

 

LİMİTED ŞİRKET: 1 adet GENEL KURUL kararı noter tasdikli fotokopisi;

ANONİM ŞİRKET : 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli fotokopisi,

KOOPERATİF: 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı fotokopisi,

GERÇEK KİŞİLERDE: Şubenin Açılacağı İlin Vergi Dairesinden Alınan Görüntüleme Belgesi

 •  
 • Dilekçe ile talep edilir.
 • Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, şubenin açılacağı açık adresin yazılması ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekine 1 nüsha şube açılışına ilişkin Genel Kurul / Yönetim Kurulu Kararının noter onaylı fotokopisi eklenmelidir.
 • Harca tabidir.
 • Müracaat Yeri STO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge;

 

Merkezi Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı iken başka Sicil Müdürlüğü faaliyet alanına nakil etmek isteyen firmalar için hazırlanan belgedir.

 •  
 • Dilekçe ile talep edilir.

 

Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, şirket merkezinin nakledeceği açık adresin yazılması ve “ Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekinde;

 

LİMİTED ŞİRKET: 1 adet Tadil Tasarısı, 1 adet GENEL KURUL kararı noter tasdikli fotokopisi;

ANONİM ŞİRKET : 1 adet Tadil Tasarısı, 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı fotokopisi ve hazirun cetveli fotokopisi ;

KOOPERATİF: 1 adet İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı Tadil Tasarısı fotokopisi, İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü izin yazısının fotokopisi (1 adet), 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı fotokopisi ve hazirun cetveli fotokopisi eklenmelidir.

GERÇEK KİŞİLER: Merkezin Nakil Edileceği İlin Vergi Dairesinden Alınan Görüntüleme Belgesi

 •  
 • Harca tabidir.
 • Müracaat Yeri STO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

İstenilmesi halinde firmanın Ticaret Sicili dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’ nin fotokopilerinin çekilip onaylandığı belgedir.

 •  
 • Dilekçe ile talep edilir.
 • Harca tabidir.
 • Müracaat yeri STO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

Kooperatif Yönetim Kurulu Belgesi Nedir?

 • Kooperatifin en son yönetim kurulu üyelerini gösterir belgedir. 
 • Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nde GENEL KURUL yapmak için kullanılır. 
 • Harca tabidir.
 • Dilekçe ile talep edilir.

 

Ücret

Açıklama

Ödenecek Yer

Ücret

Belge Ücreti

Odamız hesabına veya Oda veznesine

10,00 TL

 

Bağ-Kur tarafından verilen IB formun, Selçuk Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onayı istenmesi halinde; firmanın Ticaret Sicili dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanan belgedir.

 •  
 • Matbu form
 • Harca tabidir.
 • Müracaat yeri STO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)