Bilgi Edinme Hakkı
24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 4982 kanun numaralı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik 2004/7189 numaralı "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ise 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Mevzuatlarda belirtilen kapsam ve koşullar dahilinde Odamız ile ilgili konularda bilgi edinmek için Bilgi Edinme Birimi'ne yazılı olarak veya elektronik ortamda müracaat edebilirsiniz. 

Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği

BAŞVURU FORMU
24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ile 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" gereğince elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak gerçek ve tüzel kişilerin başvurularında formların doldurulması zorunludur. 
Eksiksiz olarak doldurulan formların, Bilgi Edinme Birimi'ne ait aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir. 

Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu
Tüzel Kişiler için Bilgi Edinme Formu 

BİLGİ EDİNME BİRİMİ İRTİBAT BİLGİLERİ

Selçuk Ticaret Odası
Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı
Bilgi Edinme Birimi

Adres   : Atatürk Mahallesi 1013 Sokak No:4 Selçuk/İZMİR
Faks     : 0 (232) 892 70 09
E-Posta: info@selcukticaretodasi.org.tr