YETKİ VE SORUMLULUKLAR
a.    TOBB Akreditasyon Sistemi’nin kurulması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
b.    Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarının organizasyonunu 
c.    Akreditasyon sistemi kapsamında Öz Değerlendirme toplantısını organize etmek ve toplantıya başkanlık etmek,
d.    Eksikliklerin giderilmesi için gerekli görevlendirmeleri yapmaktan sorumludur.