YETKİ VE SORUMLULUKLAR
A.    Yasal Sorumluluklar
 

B.    Sistem Sorumlulukları
1.    SELÇUK TİCARET ODASI’nın üyelerle iletişim aracı olan web sitesinin talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncel tutulmasını sağlamak, 
2.    Mevzuat değişiklikleri ve üyeleri ilgilendiren konuları web sitesi aracılığıyla duyurmak,
3.    Yönetim Kurulu tarafından katılım kararı alınan etkinlik ve fuarlara SELÇUK TİCARET ODASI adına katılmak veya odanın temsili için gerekli çalışma ve organizasyonu yapmak,
4.    Oda çalışmalarını yerel ve ulusal basın aracılığı ile duyurulmasını sağlamak ve bu konudaki bültenleri hazırlamak,
5.    Oda ile ilgili basında yer alan haber ve dokümanları derleyerek arşivini tutmak ve yerel gazeteleri arşivlemek,
6.    Oda dergisinin hazırlık ve baskı işlemleri ve dağıtımını organize etmek,
7.    İştirak edilecek tören, etkinlik ve diğer faaliyetler hakkında gerekli çalışmaları yapmak,
8.    Oda tarafından organize edilen toplantı, panel gibi faaliyetlere ilişkin gerekli organizasyonu yapmak,
9.    Kendi bölümünde müşteri odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak,
10.    Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,
11.    Odanın kalite hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak,
12.    Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,
13.    Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,
14.    Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek, 
15.    Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.