YETKİ VE SORUMLULUKLARI
A.    Yasal Sorumlulukları
 

B.    Sistem Sorumlulukları
1.    Üyelere dış ticaret, gümrük ve kambiyo mevzuatı ve operasyon süreçleriyle ilgili bilgi ve destek vermek,
2.    Sektörel araştırmalar ve analizler yapmak,
3.     Projelerde aktif görev alarak stratejik planlamada kullanılacak raporları oluşturmak,
4.     İthalat, ihracat mevzuatını ve global gelişmeleri takip etmek, bilgilendirmek ve gerektiğinde uygulamaya dönüştürmek,
5.    Faaliyet konularında iç ve dış yazışmaları yapmak ve yönetmek,
6.    Üyelerin dış ticarete yönlendirilmesi ve dış ticaret faaliyetlerinin artırılmasına yönelik projelerin oluşturulması, yönetilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
7.    Dış ticaretle ilgili kredi ve hibe projelerini bilmek, takip etmek ve üyelere duyurmak,
8.    Değişen işletme koşulları ve şartları ile Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri doğrultusunda gerekli dokümanların oluşturulmasını, iptal edilmesini, revize edilmesini sağlamak.
9.    Üyelerden gelen öneri, şikayet ve anket sonuçlarından dış ticaret ile ilgili olanların çözümlenmesini sağlamak.