YETKİ VE SORUMLULUKLARI
A.    Yasal Sorumlulukları
1.     “Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik”de belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üyelerin disiplin soruşturmalarını yürütmek
2.    Üyeler hakkında meclise disiplin ve para cezası verilmesini önermek