I.​ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

A.​ Yasal Sorumlulukları

1.​ Meclise sunulan bütçe tasarısını meclis başkanının belirleyeceği süre içinde incelemek, görüşünü bir rapor halinde düzenlemek ve meclise sunmak,

2.​ Bu süreç içinde gerektiğinde genel sekreter veya hizmet biriminin yetkililerinin görüşüne başvurmak,

3.​ Meclise sunulan kesin hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde incelemek, görüşünü bir rapor halinde düzenlemek ve meclise sunmak,

4.​ Tahsilat ve harcamaları ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek,

5.​ Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikleri meclise bildirmek,

B.​ Sistem Sorumlulukları

1.​ Kurumun kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik iyileştirme önerilerinde bulunmak.

II.​ VEKALET

III.​ ÜST-AST İLİŞKİLERİ

A.​ Meclise ve meclis başkanına karşı sorumludur.

IV.​ GÖREV PROFİLİ

V.​ RAPORLAMA

A.​ Meclise ve meclis başkanına rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR