Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce yüksek katma değerli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılı sonuna kadar nitelikli iş gücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması çalışmaları kapsamında bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket sonucunda gelen dönüşlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirlenen ihtiyaçların giderilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirileceği bildirilmiştir. Söz konusu ankete; http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linkinden ulaşabilirsiniz.