İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 29.07.2019 tarih ve 7925 sayılı yazıda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermekte olduğundan, üyelerimizin konu hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir. 

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile 6698 sayılı Kanunla veri sorumlularına getirilen yükümlülükler konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu” hakkında sizleri bilgilendirme gereği doğmuştur.

Kurul tarafından hazırlanmış “İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu”  ekte sunulmuş olup, söz konusu kılavuza Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sayfasında yer alan “Mevzuat” bölümünden de ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

Selçuk Ticaret Odası

https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf