SELÇUK TİCARET ODASI YÖNETİM KURULUNDAN DUYURU

STO ÜYELERİ İÇİN VERGİ MÜKELLEFİYETİNİ KONTROL DAVETİ

Bilindiği üzere 01.06.2004  tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84.maddesi gereğince Odamız Organ Seçimleri 2022 yılının Ekim-Kasım aylarında yapılarak bitirilmesi gerekmektedir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83'ncü maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını, Oda kayıtlarının Faal ya da Askı durumunda olup olmadıklarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 26 AĞUSTOS 2022 CUMA günü ile 2 EYLÜL 2022 CUMA günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında Oda Genel Sekreterliği’nde incelemeye açık olup, üyelerimizin hatalı kayıtların düzeltilmesi için anılan başvuru süresi içinde, Vergi dairelerinden alacakları vergi numaralarını içeren belge ekli dilekçe ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir. 02 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıtlar kontrol için açık tutulacak olup, kayıtlarını kontrol edip güncellemeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarının mevcut haliyle doğru olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.  Üyelerimize İlanen tebliğ olunur.

SELÇUK TİCARET ODASI