25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile,

• Anonim şirketlerin en az sermaye tutarının 50.000,00 (elli bin) Türk Lirasından 250.000,00 (iki yüz elli bin) Türk Lirasına,

•Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin en az başlangıç sermayesinin 100.000,00 (yüz bin) Türk Lirasından 500.000,00 (beş yüz bin) Türk Lirasına,

•Limited şirketlerin en az sermaye tutarının 10.000,00 (on bin) Türk Lirasından 50.000,00 (elli bin) Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede;

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, anonim şirket kuruluşu için en az 250.000TL , limited şirket kuruluşu için de en az 50.000TL Türk Lirası esas sermaye taahhüt etmek gerekecektir.

Yapılan bu değişiklikle birlikte Avukatlık Kanunun'nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen Anonim Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sermayesi 1250.000 TL ve üzerindeki şirketleri kapsayacak şekilde değişmiştir. 

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla