9 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete ile "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (Karar sayısı:2945) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelik ile uyum süreci kapsamında "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtten itibaren üç ay içinde" ibaresi "31.07.2021 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.