ÖNEMLİ DUYURU
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Ek) 13.09.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürütmektedir.
Sözkonusu Tebliğ, 1.1.2016-31.12.2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır.
Yatırım konusu olarak İzmir’in de içinde bulunduğu 39 ilde,
• Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
• Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
• Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
• Soğuk hava deposu,
• Çelik silo,
• Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
• Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
• Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
• Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
• Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları
hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.
Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.
Hibeye esas başvuru tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir. Diğer % 50’si oranı başvuru sahibi tarafından temin edilmektedir.
• Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, biyogazdan ısı ve elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, gübre işlenmesi, yeni sera yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine ilişkin yeni tesis başvurularında 2 milyon TL,
• Bu yatırımlara ilişkin kapasite artırımı veya teknoloji yenilemeye ilişkin başvurularda 1 milyon 500 bin TL,
• Yatırımı tamamlama amaçlı başvurularda ise 1 milyon 750 bin TL
üst limit olarak belirlenmiştir.
Hibeye esas proje tutarı, kırsal turizme yönelik yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL’dir.
Bununla birlikte, çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, el sanatları, bilişim sistemleri gibi yatırım konularında ise bu tutar, 500 bin TL üst limitini geçemeyecektir.
Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 1.10.2018’dir.
Proje bütçesi KDV hariç hazırlanacaktır.
Başvurular, tebliğin yayımı tarihinden 90 gün içerisinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ağ üzerinden www.tarim.gov.tr adresinden yapılabilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Resmi gazetedeki tebliğe ulaşmak için alttaki linki tıklayabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170913-4.htm