KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MÜZİK LİSANS BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Müzik Lisans Belgesine İlişkin 15.05.2023 tarihli genelge ile ortak ve açık mahallerde müzik yayını yapan konaklama tesislerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında müzik lisans belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir.

Müzik sektöründe Eser Sahipleri (MSF) ve Müzik Sektöründe Bağlantılı Haklar Federasyonu (MÜZFED) genelge kapsamında söz konusu lisans vermeye yetkilendirişmiş olup, konaklama tesisleri müzik lisans belgesi için başvuruları www.otellisanslama.org internet sitesi üzerinden yapabilmektedir.

Müzik lisansı alınmasına ilişkin; Müzik Lisansının kapsamı, yıllık lisans tarfe bedelleri ve lisans alan konaklama tesis bilgileri anılan internet sitesinde ilan edilmekte olup; sitenin sıkça sorulan sorular bölümü ziyaret edilebilmektedir.

Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerince alınan Müzik Lisans Belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmekte olup; söz konusu işlem e-Devlet sistemi içindeki Turizm İşletme Belgesi İşlemleri (TTBİS) uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Uygulamaya girildiğinde en sağda “Dilekçe Talep başvuru İşlemleri” sekmesi bulunmakta alınan Müzik Lisans Belgelerinin PDF hali bu menü üzerinden yüklenerek Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerde ise alınan Müzik Lisans Belgelerinin dosyalama, evrak iş ve işlemleri İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden burada muhafaza edilmek üzere alınan belgenin bir kopyası isletmeler35@ktb.gov.tr adresine gönderilmesi ya da bir örneğinin elden teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili üyelerimize önemle duyurulur.