Odamıza Ticaret il Müdürlüğü’nden gelen yazı uyarınca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek-5 inci maddesinde Ticaret Bakanlığı tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşların, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sisteminin (KOOPBİS) kurulacağı öngörüldüğü,
Bu kapsamda kurulumu tamamlana ve uygulamaya konulan KOOPBİS’e kooperatif ve üst kuruluşları, 1163 sayılı kanunun Geçici 8 inci maddesi uyarınca; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını ve genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, ğay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini aktarmaya başladıkları ancak gelişen aşamada 1163 sayılı kanun uyarında, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından aktarılması öngörülen verilerin tamamının aktarılamadığı, eksiklikler bulunduğunun anlaşıldığı,
Bu itibarla, kooperatiflere ve kooperatif ortaklarına ait veri giriş ve aktarımlarının tamamlanarak yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluklarının doğmasını önlemek amacıyla, ilgili Bakanlıkların da talebiyle, 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicil kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür. Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir.” Hükmü uyarınca bakanlık makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı onayı ile veri giriş ve aktarım süreci 26.10.2023 tarihinden itibaren altı ay daha uzatıldığı belirtilmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.