KOSGEB tarafından Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanması amacıyla yeni bir destek programı açıldı.

Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin; toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firma olması gerekiyor.

DESTEK UNSURLARI

Üst Limit: 750.000.-TL  Soğuk Hava Ünitesi İçin : 150.000 -TL

Destek OranıFaiz/kâr payı oranı üzerinden uygulanacak azami destek 10 destek puan oranı.

Kullandırılacak Kredinin Vadesi:İlk 6 ayı ödemesiz

Destek Programı Süresi: 3 Yıl azami 36 ay

DETALI BİLGİ : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/8017/sebze-ve-meyve-soguk-zincir-finansal-kiralama-destek-programi