İzmir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazı uyarınca;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1’nci maddesinde, “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler ile montaj yapan asansör işletmeleri de bu madde şümulüne girer” hükmü yer almaktadır.

Yine aynı kanunun 2’nci maddesinde, “Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır. Yeni açılan sanayi işletmeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihren itibaren 3’üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayive Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir” denilmekte ve sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler hakkında 9’uncu madde gereği  idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu bağlamda,

İlçemiz sınırları içinde faaliyete geçen üretici firmaların kayıtlı işletmelerin veya daha önce kaydı olan firmalardan üretime yeni başlayan veya sanayi sicil belgesi olmayan işletmelerin sanayi sicil kaydı yapmaları gerektiği hususunu

Ayrıca sanayi sicil belgesi olan işletmelere kapasite raporu değişikliklerinin 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 4 üncü maddesi gereği 1 ay içinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirmeleri  hususunu önemle hatırlatırız.