Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 15.11.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Genelgesi gereği ; Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları üç aşama halinde olup, I. Aşama; turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında ( https://tga.gov.tr ) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur.
Aksi durumun tespiti halinde 2364 sayılı Turizmi teşvik kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacağı bildirilmiştir.
 
Konunun hassasiyeti gereği; Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesinin Alınması için kısıtlı süre bulunduğundan bu süre zarfında olası yığılmaların önlenmesi amacıyla 28/03/2023 günü saat: 14:00'da Korumar Ephesus Beach Spa Resort Otelin Toplantı salonunda sürecin işleyişi ve önemini değerlendirmek üzere Selçuk'ta faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin tamamına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Verilen süre zarfında sertifika alamayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlık tarafından idari işlem uygulanacaktır. Türkiye'deki tüm konaklama tesislerini kapsayan söz konusu Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesi alınması için kısıtlı süre bulunması ve bu süre içerisinde olası yığılmaların engellenmesi amacıyla, en kısa zamanda hazırlık, başvuru ve belgelendirme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. İlgili genelgeye ulaşmak için alttaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.selcukticaretodasi.org.tr/dosyalar/MTY0MWQ0YWJmMmRiYjA.pdf