Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 06.01.2022 tarihli yazıda; Birliğin, ticaretin  kolaylaştırılması kapsamında Lojistik sektörü açısından birçok taşıma modunun bir arada kullanılması,  taşımacılıkta uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesinin alınmasına ilişkin usullerin kolaylaştırılması hedefi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerde bulunarak, söz konusu belgenin alımı hususundaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılmasının talep ettiği bildirilmektedir.
Birliğin TIR Komitesince değerlendirilen ve Bakanlık yetkililerine iletilen talep üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde 30.12.2021 tarihinde yeni bir değişiklik yapıldığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önceki yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler için indirimli ücretle taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi alınmasına imkan sağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan ve yetki belgesi geçerlilik süresi;

  • 10 yıl ve daha uzun olanlar için %70 indirim,
  •  5 yıl ile 10 yıldan uzun olanlar için %60 indirim,
  •  5 yıl ve daha az olanlar için de %50 indirim uygulanacağı ifade edilmektedir.

İndirimin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek  veya tüzel kişileri kapsayacağı, yetki belgesi sahiplerinin taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde ilgili Bakanlığa müracaatta bulunarak işlemlerini bu süreç içinde tamamlaması gerekeceği bildirilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.