Sayın Üyemiz,

06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3506 sayılı ekte yer verilen “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar” ile işletmelere verilecek ciro kabı destek ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

KARAR BELGESI