20.01.2014 tarihinden itibaren Ticaret Sicil işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır.Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Gerekli evraklar Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Oda Sicil Müdürlüğü'ne olmak üzere 2 takım halinde ve aynı anda teslim edilmesi gerekmektedir.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  3. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  4. Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  5. Fotoğraf (1 adet),

  6. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  7. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi.

  İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin kuruluş işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı'nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl) aranır.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  2. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  3. Fotoğraf (1 adet),

  4. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),

  5. Vergi levhası fotokopisi.

  İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin kuruluş işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı'nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin noter onaylı örneği (1 asıl) aranır.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Selçuk Şubesinin açılışı :

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

  4. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı,

  5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  6. Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  7. Fotoğraf (1 adet),

  8. Noter huzurunda düzenlenmiş şube ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi ,(İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  9. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi.

   

  Merkezi Selçuk'ta olan gerçek kişi tacirin şube açılışı kayıt evrakları:

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  3. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  4. Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

  5. Fotoğraf (1 adet),

  6. Noter huzurunda düzenlenmiş şube ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi, ,(İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  7. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

   

  Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Selçuk Şubesinin açılışı:

  2. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  3. Fotoğraf (1 adet),

  4. Noter huzurunda düzenlenmiş şube ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),

  5. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi.

   

  Merkezi Selçuk'ta olan gerçek kişi tacirin şube açılışı kayıt evrakları:

  1. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  2. Fotoğraf (1 adet),

  3. Noter huzurunda düzenlenmiş şube ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),

  4. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Selçuk’a nakli:

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

  4. Merkez Nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

  5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  6. Selçuk  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

  7. Fotoğraf (1 adet),

  8. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi, ,(İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  9. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

   

  Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Selçuk’a nakli:

  1. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  2. Fotoğraf (1 adet),

  3. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),

  4. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)

  2.Noter huzurunda düzenlenmiş yeni ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi, ,(İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

  2. Noter huzurunda düzenlenmiş yeni ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi  (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),

  3. Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),
  2. Ad ve / veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 adet asıl),

  3. Yeni çıkartılan, T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet), soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl) ve Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

  4. Kayıtlı kişinin ad ve / veya soyadı değişikliğinden sonra imzası değişiyorsa Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi, (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

  2. Ad ve / veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararının mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  3. Kayıtlı kişinin ad ve / veya soyadı değişikliğinden sonra imzası değişiyorsa Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),
  2. Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl ),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),
  2. Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

  2.Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl) aranır.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

  2.Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 fotokopi) aranır.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

  2. Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belge.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

  2. Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belge.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve varislerinden biri tarafından imzalanmış),

  2. Veraset ilamının aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

  2. Veraset ilamının kesinleşme şerhli olarak mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 fotokopi).

   

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Devir eden gerçek kişi için:

  1. Dilekçe (Devir eden kişi tarafından imzalanmış),

  2. Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile devir ettiğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi.

   

  Devir alan gerçek kişi için:

  1. Dilekçe (Devir alan kişi tarafından imzalanmış),

  2. Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiden bütün aktif ve pasifi ile devir aldığına ilişkin tutulan yoklama tutanağı ve vergi levhası fotokopisi,

  3. Dilekçe (Devir alan kişi tarafından imzalanmış),

  4. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Devir alan kişi tarafından imzalanmış),

  5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  6. Selçuk  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  7. Fotoğraf (1 adet),

  8. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi, (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  9. Ticari işletmenin devrine ilişkin Devir Sözleşmesi

  (Ticaret Sicil Yönetmeliği madde 133' e göre: Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır:
  a) TARAFLARIN ADI VE SOYADI VEYA UNVANI İLE TEBLİGAT ADRESİ
  b) TİCARİ İŞLETMENİN SÖZLEŞME DIŞINDA BIRAKILAN UNSURLARI
  c) TİCARİ İŞLETMENİN BİR BÜTÜN OLARAK VE DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE DEVREDİLDİĞİNE İLİŞKİN ŞARTSIZ BEYAN
  d) TİCARİ İŞLETMENİN SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞARTLARI )

   

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Devir eden gerçek kişi için:

  1. Dilekçe (Devir eden kişi tarafından imzalanmış),

  2. Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile devir ettiğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi.

   

  Devir alan gerçek kişi için:

  1. Dilekçe (Devir alan kişi tarafından imzalanmış),

  2. Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiden bütün aktif ve pasifi ile devir aldığına ilişkin tutulan yoklama tutanağı ve vergi levhası fotokopisi,

  3. Gerçek Kişi için Oda Kayıt Beyannamesi (Devir alan kişi tarafından imzalanmış),

  4. Fotoğraf (1 adet),

  5. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi (İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),

  6. Ticari işletmenin devrine ilişkin Devir Sözleşmesi (1 asıl).