ETKİN SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (Sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek program ücretsiz olup 8927010 no'lu telefondan 18 Ocak tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz) Satış her işte en büyük öneme sahiptir. Satış sayesinde kurumlar ürettikleri ürün ve hizmetleri müşterilere sunabilirler. Bu eğitimde satış biriminde aktif görev alan çalışanların sahada ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve beceri kavramlarının, iletişim teknikleriyle desteklenerek aktarılması amaçlanmıştır. -Satış ve pazarlama nedir? ne değildir? -Satış ve pazarlamanın farklılıkları -Satış/birey/ekip/lider ilişkisi -Neyi, ne şekilde, nasıl satacağımızı bilmek *Ürün bilgisi *Piyasa bilgisi *Rakipler ve siz *Müşteri tipleri ve davranışları *İtirazlar ve itirazları karşılamak -İkna Yöntemleri -Satışı gerçekleştirirken uygulanabilecek stratejiler *Satışı sonuçlandırma soruları -Satışı kapamak -Rol play uygulamaları-Örnek olaylar -Grup çalışmaları