19 Aralık 2023 tarihli ve 32404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve “Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta,
restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.” hükmü eklenmiştir. Aynı Resmi Gazete’de söz konusu Yönetmeliğin 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe gireceği yayımlanmıştır.