Selçuk Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Odamıza gelen yazıda; havuzları ticari kullanımda olan işletmelerin, ekte sunulan yönetmelik şartlarını yerine getirerek İlçe Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerektiği bildirilmiştir.  Bu gruba giren otel pansiyon ve işletmelerin İlçe sağlık Müdürlüğüne başvurarak tebliğ ve tebellüğ belgelerinii sağlık Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.  Yüzme havuzu olan işletmelerimizin bilgisine sunulur.

Bilgilendirme için Tıklayın

Resmi Gazete