• Koray Yolcu

   Akreditasyon Komitesi Başkanı

 • Volkan Tabak

   Meclis Başkan Yardımcısı

 • Filiz Acarğil

   Akreditasyon Komitesi Üyesi

 • Berrin Dereli

   Akreditasyon Komitesi Üyesi

 • Alpaslan Coşkun

   Akreditasyon Komitesi Üyesi

  YETKİ VE SORUMLULUKLAR
  A.    Yasal Sorumlulukları
  1.    Meclise sunulan bütçe tasarısını meclis başkanının belirleyeceği süre içinde incelemek, görüşünü bir rapor halinde düzenlemek ve meclise sunmak, 
  2.    Bu süreç içinde gerektiğinde genel sekreter veya hizmet biriminin yetkililerinin görüşüne başvurmak,
  3.    Meclise sunulan kesin hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde incelemek, görüşünü bir rapor halinde düzenlemek ve meclise sunmak,
  4.    Tahsilat ve harcamaları ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek,
  5.    Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikleri meclise bildirmek,

  B.    Sistem Sorumlulukları
  1.    Kurumun kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik iyileştirme önerilerinde bulunmak.

 • Levent Karavan

   Komisyon Üyesi

 • Tamsuer Gültekin

   Komisyon Üyesi

 • Volkan Tabak

   Komisyon Başkanı