20.01.2014 tarihinden itibaren Ticaret Sicil işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır.Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Gerekli evraklar Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Oda Sicil Müdürlüğü'ne olmak üzere 2 takım halinde ve aynı anda teslim edilmesi gerekmektedir.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  3. 2 adet Noter ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nden onaylı ana sözleşme,

  4. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği,

  5. Ortakların;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet eden ortakların muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  6. Yönetim Kurulu üyelerinin ticaret unvanı altında atacakları noter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl).

  7. Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (4 adet) ,

  • 10.1.2003 Tarih 24984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.01.2002 tarih 2002/5089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 1163 sayılı kooperatifler kanununa tabi kooperatiflerde 1 ortaklar payının değeri 1.TL yükseltilmiştir.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  3. 1 adet Noter ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nden onaylı ana sözleşme,

  4. Yönetim Kurulu üyelerinin ticaret unvanı altında atacakları noter onaylı tescil talepnamesi (1 fotokopi).

  5. Ortakların;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet eden ortakların muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı kooperatifin Selçuk Şubesinin açılışı :

  1. Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış),

  3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

  4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

  5. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

  6. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  Bu kararda;

  şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

   

  7. Şube yetkililerinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  8. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  Merkezi Selçuk'ta olan kooperatifin şube açılışı kayıt evrakları:

  1. Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış),
  3. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  4. Şube yetkililerinin;

  a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(1 adet ),

  b) Selçuk  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  5. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı kooperatifin Selçuk Şubesinin açılışı :

  1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış),

  2. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

  Bu kararda;

  şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

   

  3. Şube yetkililerinin fotoğrafı (1 adet),

  4. . Şube yetkililerinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  5. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi, (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl ),

  b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

  3. Yönetim Kurulu seçimi var ise;

  Yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl ),

  4. Yönetim kurulu üyelerinin;

  a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Ticaret unvanı altında atacakları noter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl).

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

  3. Yönetim Kurulu seçimi var ise;

  Yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

  4. Ticaret unvanı altında atacakları noter onaylı tescil talepnamesi

  5. Yönetim kurulu üyelerinin;

  a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış) ,

  2. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa, yerine yedek üyenin atanması, yeni görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  3. İstifa eden yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçesi,

  4. Değişen yönetim kurulu üyelerinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Ticaret unvanı altında atacakları noter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl).

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa, yerine yedek üyenin atanması, yeni görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 fotokopi),

  3. Değişen yönetim kurulu üyelerinin;

  a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Ticaret unvanı altında atacakları noter onaylı tescil talepnamesi (1 fotokopi)

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

  3. Değişikliğe ilişkin tadil metni (1 asıl ),

  4. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği,

  5. Değişikliğe ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl ),

  b) Hazır Bulunanlar Listesi,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 fotokopi),

  3. Değişikliğe ilişkin tadil metni (1 fotokopi ),

  3. Değişikliğe ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

  b) Hazır Bulunanlar Listesi,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

  3. Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

  4. Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Değişen yönetim kurulu üyelerinin “tasfiye halinde” ibaresi yer alan ticaret unvanı altında atılmış tescil talepnameleri (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  ç) Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresi yer alan ticaret unvanı altında atılmış tescil talepnameleri (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  5. Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Kooperatif yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı). Ayrıca, alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan) tasfiyeye giriş tescil işlemleri bittikten sonra mahalli gazetede de yayınlanması gerekmektedir.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 fotokopi ),

  3. Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 fotokopi ),

  4. Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının;

  a) Değişen yönetim kurulu üyelerinin “tasfiye halinde” ibaresi yer alan ticaret unvanı altında atılmış ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnameleri (1 fotokopi).

  b) Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresi yer alan ticaret unvanı altında atılmış ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnameleri (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış),

  2.Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl ),

  b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

  3. Tasfiye Memurları tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 asıl),

  4. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin imzalı Vergi Dairesi Alındı makbuzu aslı,

  5. Kooperatif alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiye sonuna ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),
  3. Tasfiye Memurları tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 fotokopi).