Sektör Sorunları Değerlendirme Anketi

Sektör Sorunları Değerlendirme Anketi
Sektör
:
Katılımcı Bilgileri
:
Tarih
:
Firma
:
Faaliyet Konusu
:
Çalışan Sayısı
:
Mavi Yaka
:
Beyaz Yaka
:
Mühendis
:
Üretilen Ürün Bilgisi
:
Ürün Açıklaması
:
Yıllık Üretim Miktarı
:
Ürün Açıklaması 1
:
Yıllık Üretim Miktarı 1
:
Ürün Açıklaması 2
:
Yıllık Üretim Miktarı 2
:
Ürün Açıklaması 3
:
Yıllık Üretim Miktarı 3
:
Hammaddeler
:
Ürün Açıklaması
:
Yıllık Tüketim Miktarı
:
Hammadde Ürün Açıklaması 1
:
Hammadde Tüketim Miktarı 1
:
Hammadde Ürün Açıklaması 2
:
Hammadde Tüketim Miktarı 2
:
Hammadde Ürün Açıklaması 3
:
Hammadde Tüketim Miktarı 3
:
Satın Alınan Hizmetler
:
Dış Ticaret Bilgileri
:
İhraç Edilen Ürünler
:
İthal Edilen Ürünler
:
İhraç Edilen Ürünler 1
:
İthal Edilen Ürünler 1
:
İhraç Edilen Ürünler 2
:
İthal Edilen Ürünler 2
:
İhraç Edilen Ürünler 3
:
İthal Edilen Ürünler 3
:
İhracat Yapılan Ülkeler
:
İthalat Yapılan Ülkeler
:
İhracat Yapılan Ülkeler 1
:
İthalat Yapılan Ülkeler 1
:
İhracat Yapılan Ülkeler 2
:
İthalat Yapılan Ülkeler 2
:
İhracat Yapılan Ülkeler 3
:
İthalat Yapılan Ülkeler 3
:
Sektörel Sorular
:
Alt Yapı
:
Elektrik
:
Su
:
Doğal Gaz
:
Diğer
:
Finansman
:
Kredi
:
Hibe ve Teşvikler
:
Diğer
:
Hizmet
:
Hizmet Alımı
:
İnsan Kaynakları
:
İstihdam Sorunları
:
Hammadde / Malzeme Temini
:
Bürokratik Sorunlar
:
Üretim ve Satışta Yaşanan Sorunlar
:
İthalat Sorunları
:
İhracat Sorunları
:
Diğer İletmek İstediğiniz Sorunlar
: