295 Km² lik alanı kapsayan Selçuk'un denize uzaklığı 8 km, denizden yüksekliği ise 16 metredir.

COĞRAFYA

Batı Anadolu'dan doğan Küçük Menderes Nehri, geniş bir ova ile ilçeye 3 km kuzeyinden geçip, 9 km batısından denize dökülür. Doğusunda yükseklikleri pek fazla olmayan Maden, Kayser ve Sarıkaya dağları, Güneyinde ise; Eteğinde büyük bir medeniyetin kurulmasına sahne olmuş Bülbül Dağı vardır. Kuzeydoğusunda Belevi Gölü, kuzeybatısında Kuş Cenneti ve adları Çakal, Gebekirse, Cevaşır ve Kazan olmak üzere toplam 5 doğal göle sahip olan Selçuk'ta, doğa çeşitli kuşların barınmasına olanak sağlamaktadır. Selçuk yüzölçümünün, %52 gibi büyük bir bölümünün ormanlık alan olması, ilçenin doğal deseninin zenginliğini oluşturur.

DEMOGRAFİK YAPI

Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı

Ekonomik nedenlerden ötürü ilçe göç veren bir ilçe durumundadır. 2018 yılından 2019 yılına nüfus artış hızı %1.3 olarak gerçekleşirken 2019 yılından 2020 yılına nüfus artış hızı %1.5 olarak gerçekleşmiştir. Erkek ve kadın nüfusu hemen hemen eşittir.

Nüfusun %41.59’u 20-50 yaş aralığındadır.

İlgi çeken bir turizm merkezi olması nedeniyle yaz aylarında nüfus yaklaşık iki katına ulaşmaktadır.

İlçemiz nüfusuna kayıtlı vatandaşların en çok ikamet ettikleri il Aydın’dır. 2020 yılı sonu itibariyle 2.572 kişi Aydın’da ikamet etmektedir.

Başka bir ilin nüfusuna kayıtlı olup ilçemizde ikamet edenler incelendiğinde en çok Mardin ili nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımızın ilçemizde ikamet ettiği görülmektedir.

Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Medeni Durum

30 yaş sonrası evliliklerde erkek ve kadın evlilik oranları birbirine yakındır. 20-29 yaş aralığında ise evli kadın oranı %6,81 iken erkeklerde bu oran %3,41’dir.  15-19 yaş arası evliliklerde kadınların erkeklere oranla daha fazla olduğu görülmektedir.

Eğitim

İlçemizde 2020 yılı TUİK verilerine göre yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu nüfusun toplam nüfusa oranı %14.44’dür. Bu oran İzmir’de %18.75 seviyesindedir. İş imkanlarının kısıtlılığı eğitimli nüfusun başka illere göçünde en büyük etkendir.

EKONOMİ

İlçenin ekonomisi öncelikle turizme dayalıdır. Turizmden sonra tarım ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Zeytin, pamuk, üzüm, narenciye ve şeftali üretimi tarımsal faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Orta büyüklükte bir sanayi sitesi bulunmaktadır.