BİTKİSEL ÜRETİM

2020 yılı itibariyle İzmir ili toplam tarım alanlarının %4,31’lik kısmı Selçuk ilçesinde bulunmaktadır. İlçede tarım alanlarının %80’lik kısmını meyve bahçeleri oluşturmaktadır. Selçuk ilçesi meyve bahçelerinin alanı, İzmir ili meyve bahçeleri alanının da %8’lik kısmını oluşturmaktadır.

Meyve Üretimi

Selçuk ilçesi toplam meyveliklerin alanı 2020 yılı sonu itibariyle 125.208 dekar’dır. Bu alanın %62’lik kısmında yağlık zeytin üretimi yapılmaktadır. Zeytinden sonra %13’lük bölümünde şeftali, %9’luk bölümünde mandalina, %5’lik bölümünde ise incir üretimi gerçekleştirilmektedir. İzmir ili toplam Şeftali üretimi yapılan meyveliklerin %40’ı, Nar üretimi yapılan meyveliklerin %44’ü, Ayva üretilen meyveliklerin %90’ı Selçuk ilçesinde bulunmaktadır.

Meyve üretim alanları dağılımında ikinci sırada yer alan Şeftali ilçemizde 33.001 tonluk yıllık ortalama üretimle ilk sırada yer almaktadır ve bu üretim miktarı İzmir ili üretiminin %44’ü kadardır. Şeftali Üretimi Selçuk ilçesi meyve üretiminin de %38’ini oluşturmaktadır. Beş yıllık ortalama üretim miktarı açısından ikinci sırada ise 22.507 tonluk üretim ile Mandalina (Satsuma) bulunmaktadır ve İzmir ili üretiminin %18’idir. Meyve üretim alanları açısından ilk sırada bulunan Yağlık Zeytinler ise 10.306 ton yıllık ortalama ile üçüncü sırada bulunmaktadır.

SEBZE ÜRETİMİ

İlçenin Tarım alanlarının sadece %4’lük kısmı sebze üretimi için kullanılmaktadır. Sebze üretim alanlarının %27’lik kısmı Salçalık Domates,  %10’luk kısmı Karpuz, %10’luk kısmı Enginar, %10’luk kısmı ise Ispanak üretiminde kullanılmaktadır.

Selçuk İlçesi Sebze üretiminde ilk sırada 10.523 tonluk yıllık ortalama üretimle Salçalık Domates yer almaktadır. Beş yıllık ortalama üretim miktarı açısından 1.500 ton ile Karpuz ikinci, 1.366 ton ile Sofralık Domates üçüncü sırada yer almaktadır.

Süs Bitkileri Üretimi

İzmir ilinde süs bitkileri üretimi ağırlıklı olarak Bayındır ilçesinde yapılmaktadır. Selçuk İlçesi süs bitkileri üretimi sınırlı miktarda Dış Mekan Süs Bitkileri sektöründe gerçekleştirilmektedir. Selçuk ilçesi üretimi beş yıllık ortalaması İzmir ili Dış Mekan Süs Bitkileri üretiminin %0.04’ü oranındadır.

Tahıllar Ve Diğer Bitkiler Üretimi

Selçuk ilçesi toplam tarım alanlarının %7’lik kısmında tahıllar ve diğer bitkiler (silajlık mısır, fiğ, yağlı tohumlar vb.) yetiştirilmektedir. Tahıllar ve diğer bitkilerin üretim alanlarında %32 ile en geniş alan Pamuk’a aittir. Pamuğu %17 ile Silajlık Mısır, %13 ile Yonca izlemektedir.

Selçuk ilçesi tahıllar ve diğer bitkiler üretiminde son beş yıllık ortalama üretim miktarı açısında 9.855 Ton ile Silajlık Mısır ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada yer alan Pamuk’un ortalama üretim miktarı 2.915 ton, üçüncü sıradaki Yonca’nın ise 2.360 tondur.

HAYVANCILIK

İlçede ağırlıklı olarak büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığı gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında düşük miktarda arıcılık da yapılmaktadır.

Büyükbaş Hayvancılık

İlçede 2020 yılı büyükbaş hayvan varlığı toplamda 3.633 adettir. 2016 yılından bugüne büyükbaş hayvan varlığı sayısı %35 oranında artmıştır. İlçenin toplam büyükbaş hayvan varlığı İzmir ili büyükbaş hayvan varlığının %0,47’si kadardır.

2019 yılı sonu itibariyle işlenmemiş büyükbaş süt üretimi 4.734 ton seviyelerine erişmiştir. İlçemizin işlenmemiş süt üretim miktarı İzmir ili üretiminin %0,41’lik kısmını oluşturmaktadır. Süt üretim miktarı yıldan yıla artış göstermektedir. Süt üretimi 2019 yılında 2016 yılına göre %44 oranında artmıştır.

Küçükbaş Hayvancılık

İlçede 2020 yılı küçükbaş hayvan sayısı 12.746’dır. Bu sayı İzmir ili küçükbaş hayvan sayısının %1,22’si kadardır. İlçemizde küçükbaş hayvan sayısı 2016 yılına göre %1 oranında azalmıştır.

İlçemiz 2019 yılı sonunda 406 tonluk küçükbaş süt üretim miktarıyla İzmir İli üretiminin %1,14’lük kısmını karşılamıştır. Küçükbaş hayvan süt üretiminde de büyükbaş süt üretiminde olduğu gibi bir artış gözlenmektedir. 2019 yılında süt üretimi 2016 yılına göre %36 oranında artmıştır.

Kümes Hayvancılığı

İlçemizde toplam kümes hayvanı sayısı 10.238’dir ve İzmir ili kümes hayvanları varlığının %0,05’i kadardır. Et tavuğu sayısı 2020 yılında sıfırlanmıştır.

Arıcılık

İlçemizde 2020 yılı itibariyle arıcılık yapan işletme sayısı 36’dır ve İzmir ili işletme sayısının %1,57’lik kısmını oluşturmaktadır.

İlçemizde arıcılık faaliyetleri sonucunda üretilen bal miktarı 2020 yılı sonu itibariyle 11 ton seviyelerindedir ve bu miktar son beş yılın en düşük üretim miktarıdır. 2020 yılında bal üretimi 2016 yılına göre %67 oranında düşmüştür. 2020 yılında balmumu üretimi gerçekleştirilmemiştir.

SANAYİ VE TİCARET

İlçenin ekonomik geçim kaynaklarının başında turizm gelmektedir. İlçenin önemli bir bölümünün sit alanı olması nedeniyle sanayi bölgeleri oluşturulamamıştır. Buna bağlı olarak sanayi de gelişememiştir. İlçede tarım ve hayvancılık çıktılarının değerlendirildiği, kısıtlı sayıda zeytinyağı fabrikası ve mandıra bulunmaktadır.

Selçuk Ticaret Odasına kayıtlı 724 firma bulunmaktadır. Firmaların %33’ü perakende ticaret yapmaktadır. Perakende ticareti; toptan ticaret (%12.98), yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (%8.70), konaklama (%7.18) ve bina inşaatı (%5.94) izlemektedir.

Firmaların türlerine göre dağılımına bakıldığında %53’lük kısmın Limited Şirket, %27’lik kısmın ise Gerçek Kişi işletmesi olduğu görülmektedir.

Perakende Ticaret

Ağırlıklı olarak bakkal ve market ile hediyelik eşya perakende ticareti yapılmaktadır. Bu iki kolu motorlu taşıt yakıtı perakende ticareti izlemektedir.

Toptan Ticaret

Toptan ticaret yapan firmalar ağırlıklı olarak meyve sebze toptan ticareti yapmaktadır. İlçemizde meyve sebze ticaretinin ardından alkollü içeceklerin toptan ticareti gelmektedir.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Perakende ticaret ve toptan ticaretten sonra en fazla faaliyet gösterilen yiyecek ve içecek hizmetleri koludur. Yiyecek içecek hizmetlerinde ağırlıklı olarak lokanta ve restoranlar yer almaktadır.