VİZYONUMUZ

Yasal mevzuat şartları, temel değerlerimiz ve Stratejik Planımız çerçevesinde;

  • İlçemizin ulusal ve uluslararası bazda tanınırlığını artırmak amacıyla; tarihi ve turistik değerlerin ve ilçemize özgü ürünlerin tanıtımına yönelik etkin tanıtım faaliyetleri yürütmek,
  • İlçemizin Ticaret ve Sanayisinin gelişimini sağlamak amacıyla; en önemli paydaşımız olan Üyelerimizin gelişimi, üyelerimiz arasındaki iş birliğinin artırılması, Odamız ve üyelerimiz arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, dış paydaşlarımızla iletişim ve işbirliğinin artırılması ve ihracatın geliştirilmesi amacıyla etkin faaliyetler yürütmek,
  • Paydaş görüşlerine dayalı olarak odamızın faaliyetlerinin ve kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla; kurumsal hizmet kalitesinin artırılması için uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerini geliştirmek, yönetim organlarımız ve personelimizin kişisel ve profesyonel niteliklerini geliştirmektir.  

MİSYONUMUZ

Selçuk Ticaret Odası değer, hedef ve Stratejik Planı doğrultusunda; üyelerinin gereksinimlerini aşarak karşılayan, faaliyetlerini kolaylaştıran, güvenilir hizmetler sunmak; tüm paydaşlarının memnuniyetini ve uzun vadeli bağlılığını sağlayarak, tüm kaynakları en etkin biçimde kullanmak suretiyle, beklentilerini karşılayarak sürekli gelişmek ve büyümektir.