Akreditasyon Sistemi Odamız Oda Akreditasyon Projesi Kapsamında 26.02.2015 tarihinde TOBB’a Akreditasyon Başvuru talebimiz iletilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu başvurumuz kabul edilerek 12. Dönem Akteditasyon Sürecine Odamız dahil olmuştur.


  Akreditasyon Nedir?
  Odalar arasında herkesin anlayacağı bir sistem bütünlüğü oluşturarak akredite odalar bazında hizmet standardı oluşturmaktır. Farklı ülkelerdeki odaların aynı bakış açısıyla değerlendirilmesi için uluslararası bir bakış açısının sağlanmasıdır.

  Niçin Akreditasyon?
  Küreselleşen dünyamızda şirketler ve kurumlar başka ülkelerde faaliyet gösteren benzer şirket ve kurumlarla işbirliğine gitmek, ilişkilerini geliştirmek durumundadırlar. Odalar için de durum bundan daha farklı değildir.

  Uluslararası toplumun bir parçası olan Türkiye'nin iş dünyasını temsil eden en yaygın kurumu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin önemli bir üyesi olan Odamız da bu oluşuma destek vermek ve içinde bulunmak gereği duymuştur. )     

  ISO 9001 Kalite Sistemi Odamız 20.04.2009 tarihinde Bağımsız Değerlendirme Kuruluşu olan  URS’nin yapmış olduğu tetkikler neticesinde kalite yönetim sistemine sahip olduğunu tescilletmiştir. Her yıl yapılan tetkiklerde Odamızın Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmekte ve geliştirmekte olduğu görülmektedir. 
  Son olarak Odamız; URS UKAS Management System tescilli 72802/A/0001/UK/Tr Sertifika Numarasıyla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğunu 27 Kasım 2015 tarihinde belgelendirmiştir.)