Üye Memnuniyet Anketi
Anketi Doldurma Tarihi :23.08.2019
       ÜYE MEMNUNİYETİ ANKETİ

 

Sayın Üyemiz;

Hizmet kalitemizin artırılması ve siz üyelerimizin görüşlerinin alınarak gerekli çalışmaların yürütlmesi için bu anketi doldurularak Odamıza iletmenizi rica ederiz. (e-posta: info@selcukticaretodasi.org.tr Faks: 0 232 892 70 09)

İşbirliği ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.

 

Üye Memnuniyet Anketi
1-) Formu Dolduranın Adı-Soyadı: (Yazmak zorunlu değildir.)
:
2-) Telefon/Faks
:
3-) E-posta/Web Adresi
:
4-) Kuruluşun Statüsü
:
5-) Kuruluşun Faaliyet Türü
:
6-) İşletmenin ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)
:
7-) İşletmenin ölçeği (Ciro)
:
8-) Odamız tarafından sunulan hangi hizmetlerimizden yararlanıyorsunuz,memnuniyet düzeyinizi belirtiniz
:
9-) Belgelendirme Hizmeti
:
10-) Sicil , kayıt hizmetleri
:
11-) Üye bilgilendirme
:
12-) Uluslararası organizasyonlar (fuar, işbirliği, heyet vb.)
:
13-) Eğitim organizasyonları
:
14-) Konferans, seminer, bölge/sektör toplantıları vb.
:
15-) Yayınlar
:
16-) Odanın makro hizmetleri (Sosyal Sorumluluk faaliyetleri ve lobicilik)
:
17-) Meslek Komiteleri
:
18-) Odamız hizmetlerine ilişkin aşağıdaki unsurlardan ne kadar memnun olduğunuzu belirtiniz.
:
19-) Dürüstlük ve şeffaflık
:
20-) Esnek Davranış
:
21-) Taleplerinize yanıt verme
:
22-) Temsil yeteneği (lobicilik)
:
23-) Problemleri önleyici davranış
:
24-) Sosyal sorumluluk faaliyetleri
:
25-) Güvenilir olması
:
26-) Zamanında verilmesi
:
27-) Güncel Olması
:
28-) Beklentilerinizi karşılaması
:
29-) Kuruma ulaşılabilirlik
:
30-) Çalışanlarla rahat iletişim kurabilme
:
31-) İlgili kişiye doğru yönlendirilmek
:
32-) Gerektiğinde üst yöneticilere ulaşabilmek
:
33-) Odamızın sunduğu hizmetleri veren çalışanların
:
34-) Dürüstlük ve nezaketi
:
35-) Verdiği hizmete yönelik bilgi birikimi
:
36-) Öneri ve şikayetlere karşı tutumu
:
37-) Odamız duyuruları ve faaliyetleri hakkında nasıl haberdar oluyorsunuz?
:
38-) Odamız duyuruları ve faaliyetleri hakkında nasıl haberdar olmak istersiniz?
:
39-) Odamızda düzenlenmesini istediğiniz eğitim konularını belirtiniz.
:
40-) Hizmet aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi (Kötü ,Orta, İyi) işaretleyerek belirtiniz.
:
41-) Personelin Davranışı (Genel Sekreterlik)
:
42-) Personelin Davranışı (Oda Sicil)
:
43-) Personelin Davranışı (Ticaret Sicil)
:
44-) Personelin Davranışı (Muhasebe)
:
45-) Personelin Davranışı (Halkla İlişkiler)
:
46-) Süre (Genel Sekreterlik)
:
47-) SÜre (Oda Sicil)
:
48-) Süre (Ticaret Sicil)
:
49-) Süre (Muhasebe)
:
50-) Süre(Halkla İlişkiler)
:
51-) Bilgi Yeterliliği (Genel Sekreterlik)
:
52-) Bilgi Yeterliliği (Oda Sicil)
:
53-) Bilgi Yeterliliği (Ticaret Sicil)
:
54-) Bilgi Yeterliliği (Muhasebe)
:
55-) Bilgi Yeterliliği (Halkla İlişkiler)
:
56-) Kaynak Yeterliliği (Genel Sekreterlik)
:
57-) Kaynak Yeterliliği (Oda Sicil)
:
58-) Kaynak Yeterliliği (Ticaret Sicil)
:
59-) Kaynak Yeterliliği (Muhasebe)
:
60-) Kaynak Yeterliliği (Halkla ilişkiler)
:
61-) Talebin Karşılanma Düzeyi (Genel Sekreterlik)
:
62-) Talebin Karşılanma Düzeyi (Oda Sicil)
:
63-) Talebin Karşılanma Düzeyi (Ticaret Sicil)
:
64-) Talebin Karşılanma Düzeyi (Muhasebe)
:
65-) Talebin Karşılanma Düzeyi (Halkla ilişkiler)
:
66-) Odamızdan beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir? Lütfen belirtiniz.
: