Üye Memnuniyet Anketi
Anketi Doldurma Tarihi :02.12.2022
       ÜYE MEMNUNİYETİ ANKETİ

 

Sayın Üyemiz;

Hizmet kalitemizin artırılması ve siz üyelerimizin görüşlerinin alınarak gerekli çalışmaların yürütlmesi için bu anketi doldurularak Odamıza iletmenizi rica ederiz. (e-posta: info@selcukticaretodasi.org.tr Faks: 0 232 892 70 09)

İşbirliği ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.

 

Üye Memnuniyet Anketi
1-) Firma Ünvanı
:
2-) Oda Sicil No
:
3-) Anketi Dolduranın Adı-Soyadı
:
4-) Kuruluşun Statüsü
:
5-) Faaliyet Türü
:
6-) Çalışan Sayısı
:
7-) Firmanız İthalat Yapıyor mu?
:
Ülkeler
:
8-) Firmanız ihracat yapıyor mu?
:
Ülkeler
:
Bölüm 1-) Odamızın sunduğu aşağıdaki hizmetlerin hangilerinden faydalanıyorsunuz? Memnuniyet düzeyini belirtiniz.
:
1.1-) Ticaret Sicil İşlemleri ve Belge Hizmetleri
:
1.2-) Oda Sicil İşlemleri ve Belge Hizmetleri
:
1.3-) Kapasite Rapor Hazırlama İşlemleri
:
1.4-) İş Makinesi Tescil Hizmetleri
:
1.5-) Eğitim Organizasyonları
:
1.6-) Konferans, Seminer, Bölge ve Sektör Toplantıları
:
1.7-) Yayınlarımız ve Sosyal Medya
:
1.8-) Yurt içi Organizasyonlarımız (Fuar, İş Gezisi vb.)
:
1.9-) Yurt Dışı Organizasyonlarımız (Fuar, İş Gezisi vb.)
:
1.10-) Bilgilendirme Hizmetleri (İşbirlikleri, Mevzuat vb.)
:
1.11-) Mesleki Eğitimler
:
Bölüm 2-) Odamızın hizmetlerine ilişkin aşağıdaki unsurlardan ne kadar memnun olduğunuzu belirtiniz.
:
2.1-) Anlayış, dürüstlük ve şeffaflık
:
2.2-) Taleplerinize hızlı ve etkin cevap verme
:
2.3-) Problemleri önleme becerisi ve çözüm odaklı yaklaşım
:
2.4-) Kuruma ulaşabilirlik
:
2.5-) Çalışanlarla rahat iletişim kurabilme
:
2.6-) İlgili kişiye doğru yönlendirilme
:
2.7-) Sosyal sorumluluk faaliyetleri, kültürel etkinlikler
:
Bölüm 3-) Odamız yönetimine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.
:
3.1-) Oda üyelerini temsil etme yeterliliği ve becerisi
:
3.2-) Kolay ulaşılabilir olması
:
3.3-) İlgili merciler nezdinde etkililiği
:
3.4-) Üye sorunlarının çözümüyle ilgili yaptıkları girişimler
:
Bölüm 4-) Öneri, talep ve şikayetlerin ele alınması süreci ile ilgili görüşlerinizi belirtiniz.
:
4.1-) Öneri, talep ve şikayetlere karşı tutum
:
4.2-) Öneri, talep ve şikayetlerin iletilmesi ile ilgili bilgilendirme
:
4.3-) Öneri, talep ve şikayetlerin çözümlenmesi
:
Bölüm 5-) Genel Değerlendirme
:
5.1-) Odamızdan ne sıklıkta hizmet alıyorsunuz ?
:
5.2-) Odamızın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
:
5.3-) Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.
:
5.4-) Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz.
:
5.5-) Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.
:
Odamızın Güçlü Bulduğunuz Yönleri
:
Odamızın Geliştirilmesi Gereken Yönleri
:
Beklentileriniz
: